Wprowadzenie

Redakcja i tłumaczenie polskiego wydania:
Aleksandra Kędzior, Ewa Gramatyka-Drążek, prof. Artur Mazur

Szczególne podziękowania za pomoc w tłumaczeniu dla grupy studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego: Daniel Sokół, Magdalena Rajchel, Aleksandra Jeziorkowska, Julia Zarańska, Adriana Liszka, Anna Janicka, Patrycja Karnas i inni.

Marie-Laure Frelut Marie-Laure Frelut
Marie-Laure Frelut jest pediatrą. Zaangażowała się w problem otyłości wśród dzieci
w latach dziewięćdziesiątych, kiedy musiała prowadzić oddział dla ciężko otyłych nastolatków.
View Author’s Full Biography

Przedmowa

Otyłość istniała zawsze, choć kiedyś była bardzo rzadko spotykana u dzieci. Kłopoty pojawiły się, gdy częstość występowania otyłości zaczęła dramatycznie wzrastać. Najpierw rozpoczęła się w bogatszych krajach, a następnie rozprzestrzeniła się na całym świecie. Doprowadziło to do zrozumienia, że otyłość odzwierciedla utratę umiejętności adaptacji osób do ich środowiska. Było to zaskoczeniem, ponieważ uważano, że środowisko zmienia się pod względem jakości w wyniku oddziaływania na nie człowieka.

Kilka lat obserwacji wystarczyło, by stwierdzić, że 80% otyłych dzieci w wieku około 10 lat, prawdopodobnie stanie się otyłymi osobami dorosłymi. Mimo tak zastraszających danych, panuje wielkie nieporozumienie co do sposobu rozwiązania problemu otyłości, które występuje z dwóch głównych powodów: ten stan jest znacznie bardziej złożony niż pierwotnie myśleliśmy, a nasze zrozumienie problemu jest ciągle ograniczone. Złożoność odnosi się do podstawowych ścieżek, które podobnie jak w nowotworach, różnią się wśród osobników, chociaż ogólny mechanizm zawsze polega na tym, że pobór energii przekracza wydatek energii, co prowadzi do przechowywania jej w postaci tkanki tłuszczowej. Naukowcy walczący z otyłością dokonali szeregu ciekawych odkryć, takich jak to, że tkanka tłuszczowa jest narządem wewnątrzwydzielniczym i że flora jelita jest również narządem, oraz że oba te narządy oddziałują w sposób ciągły z mózgiem. Ekspresja genów jest modyfikowana od poczęcia poprzez mechanizmy epigenetyczne, tj. poprzez, na przykład środowiska żywieniowe, zanieczyszczenia i mikroflorę. Proces ten rozpoczyna się w macicy, co wskazuje, że dobry stan zdrowia jest również zależny od stylu życia matki przed porodem. Różnorodność ma również zastosowanie w diagnostyce klinicznej, prowadzeniu i zapobieganiu otyłości.

Rozpoznanie otyłości nie ogranicza się już tylko do stwierdzenia wyższego wskaźnika masy ciała, niż jest pożądany. Wiele kompetencji jest wymaganych w celu właściwego, indywidualnego zbadania osoby pod względem biologicznym, fizycznym i psychicznym, w celu wykrycia powikłań i zaoferowania odpowiedniego leczenia.

Programy teraz jasno przedstawiają, że można zapobiegać otyłości u dzieci. Wydolność układu krążenia, sprawność fizyczna i jakość życia może być również znacznie ulepszona. Istnieje kilka sposobów, aby osiągnąć te cele. Najwyższy czas, aby zatrzymać pomnażanie podstawowych programów eksperymentalnych, z wyjątkiem oryginalnych aspektów niezbadanych i działać na najwyższym możliwym poziomie. Fundusze powinny być inwestowane w realizację szeroko rozpowszechnionych strategii zapobiegania i leczenia.

Europejska Grupa ds. Otyłości Dzieci (ECOG – European Childhood Obesity Group) została założona w 1990 roku, na samym początku epidemii otyłości dziecięcej, gdy doświadczeni pediatrzy zrozumieli powagę sytuacji. Grupa ta reprezentowana jest w większości krajów europejskich i jest zaprojektowana tak, aby lekarze i naukowcy z wielu dziedzin mogli spotkać się, dyskutować i działać w celu poprawy diagnostyki, prowadzenia i zapobiegania otyłości u dzieci i młodzieży.

Ten eBook, w jego obecnej wersji, jest podzielony na 9 rozdziałów i 56 podrozdziałów. Zostały one napisane i rozpowszechnione za darmo przez autorów należących do 34 europejskich uniwersytetów, ośrodków badawczych i organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia. Będąc powiązanym z organizacjami, które zobowiązały się do rozwiązania tego trudnego tematu, uważamy za swój obowiązek szerzyć tę wiedzę, w duchu przysięgi Hipokratesa i usług dla medycyny i nauki.

Szczególną uwagę zwrócono na obszary,które nie są zwykle rozwinięte w kursach otyłości, ale są naszym zdaniem, integralne do “nauki o otyłości”.Jesteśmy bardzo wdzięczni wielu kolegom, którzy podeszli z entuzjazmem do rozpowszechniania swojej wiedzy i doświadczeń.

Większość rozdziałów obejmuje kilka slajdów, aby umożliwić czytelnikowi stanie się nauczycielem. Mamy nadzieję, że począwszy od Europy, ten eBook będzie rozprzestrzeniał się po całym świecie i zachęcał do zwiększenia powiązań i wymiany wiedzy na rzecz zdrowia dzieci.

 

W imieniu ECOG,


Redaktor

Marie-Laure Frelut, lekarz
Były prezydent ECOG

 
Send this to a friend