Valerio Nobili

Valerio Nobili

Article(s) published in the ECOG eBook:

 

 Urodził się w Mediolanie 10/04/1966

29/10/1990 Honor Medical Degree (110/110) na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”

28/10/1994 Studia podyplomowe (70/70) w zakresie pediatrii na uniwersytecie w Rzymie „La Sapienza”

10/11/1995 Kurs specjalizacyjny w intensywnej opiece neonatologicznej w Instytucie Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”

Podczas kursu specjalizacyjnego pracował pilnie w Katedrze Kliniki Pediatrii Szpitala Ogólnego Umberto I prowadząc działalność opiekuńczą i badawczą.

Styczeń – sierpień 1993 Badania naukowe w Katedrze Gastoenterologii Szpitala św. Tomasza w Londynie. W tym okresie szczególnie badał pośrednią odporność komórek jelita. Opublikował wyniki tych badań w międzynarodowych przeglądach.

Od września 1995 r. do lipca 1998 r. prowadził działalność zawodową w Oddziale Neonatologii i Patologii Noworodka Szpitala Aurelia.

Od września 1995 r. do 30 kwietnia 1999 r. pracował jako asystent w Oddziale Pediatrycznym Szpitala S. Pietro w Rzymie.

Styczeń – sierpień 2004 r. i czerwiec – sierpień 2007 r. pracował jako konsultant w jednostce zajmującej się leczeniem wątroby w King’s College Hospital w Londynie.

Od maja 1999 r. do chwili obecnej kontynuuje swoją działalność zawodową jako kierownik działu medycznego na poziomie I ° w Szpitalu Pediatrycznym Bambino Gesù w Rzymie (najpierw w Oddziale Ratunkowym, a następnie od 2002 r. w Oddziale Hepatologii). W rzeczywistości jest szefem sekcji chorób wątroby o podłożu metabolicznym i autoimmunizacyjnym oraz dyrektorem ds. badań nad wątrobą.

Od września 2011 r. jest wiceprezesem SIGENP (Italian Society Gastro Hepato Nutrition Pediatric). Jest także członkiem Komitetu Hepatologii ESPGHAN (European Society Gastro Hepatology Nutrition Pediaric)

Jest recenzentem w następujących czasopismach medycznych: Hepatology, GUT, Journal Gastroenterology and Hepatology, Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition, World Journal Gastroenterology, Journal of Hepatology, Liver International, Pediatric Transplantation, Expert Review of Molecular Diagnostics, Journal of Hematology, Journal of Internal Medicine, Journal of Clinical Rheumatology, Clinical Endocrinology.

Opublikował wiele prac w przeglądach międzynarodowych (ponad 200) i uczestniczył w wielu kongresach krajowych i międzynarodowych jako referent.