Tim Lobstein

Tim Lobstein

Article(s) published in the ECOG eBook:


 

Dr Tim Lobstein jest szefem polityki Światowej Federacji ds. Otyłości (obecnie zastępującym Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Otyłością i Międzynarodową Grupę ds. Otyłości). Jest również adiunktem ds. Zdrowia publicznego, Uniwersytetu w Curtin, Australia Zachodnia i Związku Członkiem w Rudd Center w Yale. Dr Lobstein jest wiodącym autorem często cytowanego raportu Otyłość u dzieci i młodzieży: Kryzys w zdrowiu publicznym (Obesity Reviews 5 (S1) 2004), współautor opublikowanych przez Komisję Europejską sprawozdań Raport dotyczący statusu prac Komisji Europejskiej w dziedzinie żywienia w Europie w 2002 r. oraz Otyłość i grupy społeczno-gospodarcze w Europie: Przegląd dowodów i konsekwencje dla działań, 2007 r. oraz autor kilku publikacji naukowych dotyczących wprowadzania do obrotu żywności i napojów dla dzieci. Dr Lobstein był głównym badaczem projektów finansowanych przez UE, w tym PolMark (polityka marketingu artykułów spożywczych i napojów dla dzieci, 2008-2010) oraz StanMark (normy dotyczące marketingu żywności i napojów dla dzieci, 2010-). Dr Lobstein opracował raporty doradcze dla biur Europejskich, Bliskiego Wschodu i Genewy Światowej Organizacji Zdrowia. Napisał kilka rozdziałów standardowych podręczników dotyczących otyłości w dzieciństwie i profilaktyki otyłości.