Sandra Verbeken

Sandra Verbeken

Article(s) published in the ECOG eBook::


 

Sandra Verbeken zbobyła w lipcu 2006 tytuł Psychologa Klinicznego na Uniwersytecie w Ghent (Ghent, Belgia). Od października 2006 do Listopada 2012 pracowała jako doktorantka na Wydziale Rozwoju, Osobowości i Socjologii (Katedra Psychologii i Nauk Pedagodicznych, Uniwersytet w Ghent). W Listopadzie 2012 obroniła pracę doktorską „Opieranie się pokusie jedzenia : Wspływ kontekstu, impulsywność i radzenie sobie z nią” (promotorem był Prof. Dr. Caroline Breat, badania ufundowane przez Special Research Funds, Uniwersytet w Ghent). Od grudnia 2012 pracuje jako naukowiec na tym samym wydzialenad projektem Strategic Basic Research zatytułowanym, Satysfakcjonujące zdrowe wybory żywieniowe”. Obok swojej pracy badawczej prowadzi praktyce kursy dla studentów psychologii na temat oceny i terapii otyłości i ADHD oraz jako psycholog kliniczny jest również członkinią Child Mental Health Centre na Uniwersytecie w Ghent.