Margherita Caroli

Margherita Caroli

Article(s) published in the ECOG eBook:

 

Margherita Caroli w 1978 została absolwentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Neapolitańskim. W 1981 roku w tym miejscu również ukończyła specjalizację w pediatrii, a w roku 1986 została także specjalistką w zakresie żywienia. W 2004 r. opublikowała pracę dyplomową na Uniwersytecie w Perugii tym samym zostając doktorem z zakresu żywienia pediatrycznego.

W latach od 1980 do 1998 Pracowała na oddziale Pediatrycznym w szpitalu D Camberlingo. Do czasu kiedy została nominowana na dyrektora Nutrition Unit at the Department of Prevention ASL Brindisi. Zajmowała te stanowisko do 31 grudnia 2015 roku kiedy Dr Caroli przeszła na emeryturę.

Dr Caroli była doktorem wizytującym na Wydziale Pediatrycznym Państwowego Uniwersytetu Luizjany w Nowym Orleanie, USA gdzie w latach 1985 i 1987 zajmowała się otyłością dziecięcą.

Była koordynatorką naukową kilku regionalnych projektów a także tych o zakresie krajowym i europejskim w dziedzinie promocji zdrowia oraz zapobiegania otyłości i chorobom przewlekłym u dzieci.

W ciągu ostatnich 15 lat otrzymała grant o wartości niemalże miliona euro na badania naukowe dla swojego Oddziału Żywienia. Jest również członkiem licznych komitetów krajowych i grup zadaniowych na szczeblu krajowym i europejskim oraz konsultantem dla: DG SANCO, DG RESEARCH, DG AGRI; i DG JOINT RESEARCH CENTRE. W dodatku jest tymczasowym doradcą WHO w sprawie żywienia dzieci z otyłością. Dr Caroli była założycielem ECOG, i następnie członkiem zarządu europejskiej grupy ds. otyłości Dziecięcej, Włoskiego Stowarzyszenia na rzecz Otyłości, grupy roboczej EASO ds. Żywienia pediatrycznego i prezesem Zarządu ECOG.

M. Caroli była zapraszana jako prelegent na ponad 180 spotkań naukowych, konferencji i warsztatów.

Jest autorką wielu publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach, a także recenzentem dla kilka międzynarodowych czasopism naukowych. Współpracowała z kilkoma książkami naukowymi i redagowała pięć książek z zakresu otyłości dziecięcej i edukacji żywieniowej.