Jenna Hollis

Jenna Hollis

Article(s) published in the ECOG eBook:

 

Dr Jenna Hollis jest naukowcem, po doktoracie na Rowett Institutet of Nutrition and Health oraz Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji. Jenna od 7 lat pracuje jako naukowiec i obszarem jej szczególnego zainteresowania jest profilaktyka otyłości, odżywianie w zdrowiu publicznym oraz aspekty zdrowotne matki i dziecka. Ukońćzyła Uniwerystet w Newcastle (Australia) z tytułem licencjata Żywienia i Dietetyki (z wyróżnieniem) w 2009 r., oraz z tytułęm doktora Żywienia i Dietetyki w lipcu 2014. Jej praca doktorska dotyczyła efektywność 12-miesięcznej profesjonalnej interwencji związanej ze zmianą diety i aktywności fizycznej na zapobieganie przyrostowi masy ciała u australijskich kobiet w średnim wieku.

Przed przeprowadzką do Zjednoczonego Królestwa, Jenna prowadziła badania na Uniwersytecie w Newcastle, Uniwersytecie Canberra i New England Local Health District Population Health Unit (Australia) nad wieloma zagadnieniami związanymi z odżywianiem i aktywnością fizyczną, w tym „40-Something Study”, „Physical

Activity for Everyone (PA4E1) RCT”, “SHED-IT” oraz “Healthy Habits RCT”. Podjęła także dodatkowe szkolenie z zakresu biostatystyki I epidemiologii. Jednna prezentowała wyniki swoich badań zarówno na krajowych jak I międzynarodowych konferencjach I posiada 6 zrecenzowanych prac oraz kolejne 2 w trakcie recenzji.

Po obronie pracy doktorskiej w październiku 2014 Jenna przeprowadziła się do Szkocji by dołączyć do Rowett Institute of Nutrition and Health jako pracownik naukowy w Grupie Badawczej Odżywiania w Zdrowiu Publicznym. Jej stanowisko funduje rządowy szkocji program Rural and Environment Science and Analytical Services Division (RESAS). Jej badania skupiają się na i) tworzeniu uproszczonych metod monitorowania wpłwu diety na populację w drodze do zdrowych celów żywieniowych takich jak Eatwell Plate, oraz ii) ocenie związków pomiędzy deitą, dostępnością i przystępnością żywności przy użyciu Kantar Worldpanel Survey w badaniu gospodarstw domowych w Szkocji.

Ostatnio Jenna wyskała członkowstwo w Endeavour Research Fellowship, ufundowane przez rząd australijski, by badać predykatory zdrowotne matki i dziecka związane z dietą i stylem życia oraz rozwojowe czynniki zdrowia i choroby w kohortach kobiet i dzieci pochodzących z UK i Australii. W Listopadzie 2015 otrzyma członkostwo w MRC Lifecourse Epidemiology Unit na Uniwersytecie w Southhampton.