Igor Radziewicz-Winnicki

Igor Radziewicz-Winnicki

Article(s) published in the ECOG eBook:


 

Umiejętności językowe:
Angielski: mówi, czyta, pisze
Niemiecki: mówi, czyta, pisze
Rosyjski: mówi
Czeski: mówi, czyta

 

Edukacja:
Specjalista ds. Zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Instytut Medycyny Społecznej, Warszawa, Polska – 2011
Specjalista pediatra, Klinika dziecięca Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice, Polska – 2008
Doktor nauk medycznych, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska – 2006
Lekarz, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska – 2001

 

Kariera:
Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej – 2012 – do tej pory
Wykładowca Szkoły Nauk o Zdrowiu Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice, Polska – 2008 – do chwili obecnej
Adiunkt na Wydziale Nauk Społeczno-Ekonomicznych Wydziału Śląskiej Szkoły Zarządzania, Katowice, Polska – 2007 – 2012
Asystent w Klinice dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice, Polska – 2002 – 2007

 

Doświadczenie w pracy w oraz z organizacjami międzynarodowymi :
Szef Polskiej Delegatury na 66-óstym Zgromadzeniu ds. zdrowia- 2013
Szef Polskiej Delegatury do 62-go Regionalnego Komitetu – 2012
Szef Polskiej Delegacji do Spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Rada Unii Europejskiej – 2012
Delegat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego do Europejskiej Akademii Pediatrii – 2010 – do tej pory
Członek Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Społecznej i Zdrowia Dziecka (obecnie: Międzynarodowe Towarzystwo Pediatrii Społecznej i Zdrowia Dziecka) – 2008 – do tej pory
Członek strategicznego sojuszu pediatrycznego na rzecz przyszłości „Zdrowie dzieci w Europie” – 2011-2012
Delegat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego na Europejskiej Konfederacji Pielęgniarek Podstawowych – 2011-2012

 

Doświadczenie jako przewodniczący wysokiego szczebla komitetów politycznych i technicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym:
Przewodniczący, polski komitet do spraw zapobiegania i kontroli zakażeń ludzi i chorób zakaźnych ludzi – 2013 – do tej pory
Przewodniczący rady koordynacyjnej programu UNAIDS – 2012
Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – 2011 – 2012
Przewodniczący Krajowej Rady Prewencji Narkotyków – 2012 – do tej pory
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Medycyny – 2013 – do tej pory
Przewodniczący Komitetu Sterującego Krajowym Programem zapłodnienia In vitro – 2013 – do tej pory