Grace O’Malley

Grace O'Malley

Article(s) published in the ECOG eBook:


 
Grace O’Malley jest starszym dyplomowanym fizjoterapeutą działającym w ramach zespołu zarządzania otyłością w Szpitalu Dziecięcym w TempleStreet. Obroniła doktorat z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego w University College Cork. Ta praca koncentrowała się na projektowaniu, wdrażaniu i ocenie interdyscyplinarnych interwencji dla młodzieży z otyłością. Otrzymała nagrodę Fulbright w 2008 roku dla Yale University School of Medicine, gdzie podjęła się badań klinicznych dotyczących patofizjologii cukrzycy typu 2 u dzieci otyłych. Zdobyła tytuł licencjonowanego fizjoterapeuty w 2004 roku i magistra w 2006 roku na Uniwersytecie w Dublinie, Trinity College. Jej zainteresowania kliniczne obejmują: ocenę otyłości wśród dzieci, strategie leczenia i wpływ otyłości na zdrowie dziecka rozwijającego się.
Zainteresowania badawcze obejmują wpływ otyłości na zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego dziecka oraz wykorzystanie technologii web 2.0 do optymalizacji opieki nad dziećmi otyłymi.

Jest wybranym irlandzkim przedstawicielem Europejskiej Grupy ds. Otyłości w Dzieciństwie i Europejskiej Grupy do zadań specjalnych nad Otyłością w Dzieciństwie oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Badań nad Otyłością w Irlandii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: http://ie.linkedin.com/pub/grace-o-malley/9/352/67a