Gianpaolo De Filippo

Gianpaolo De Filippo

Article(s) published in the ECOG eBook:

 
Gianpaolo De Filippo jest pediatrą endokrynologiem na Uniwersytecie Dud Parid.

Uzyskał dyplom lekarza, ukończył specjalizację z pediatrii i otrzymał tytuł doktora w dziedzinie patofizjologii klinicznej i medycyny eksperymentalnej na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu. Formował się akademicko we współpracy ze Szpitalem Saint Vincent de Paul w Paryżu i uzyskał specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii pediatrycznej a także podstawowej hormonologii na Uniwersytecie Rene Descartes w Paryżu. Obecnie jest odpowiedzialny za kliniczne programy badawcze dotyczące ciężkiej otyłości u dzieci oraz nastolatków na Uniwersytecie Sud w Paryżu, ze szczególnym uwzględnieniem zabużeń metabolicznych ciężkiej otyłości oraz chirurgii bariatrycznej.

Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych (włoskich oraz francuskich towarzystw endokrynologii dziecięcej, europejskiego stowarzyszenia endokrynologicznego), autor prac naukowych na temat komplikacji metabolicznych ciężkiej otyłości, począwszy od wieku dziecięcego do dorosłego oraz recenzent z zakresu endokrynologii oraz chorób metabolicznych.