David Thivel

David Thivel

Article(s) published in the ECOG eBook:


 
David Thivel jest adiunktem na Wydziale Nauk Sportowych Uniwersytetu Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Francja). W roku 2011 ukończył studia w dziedzinie fizjologii wysiłkowej i odżywiania człowieka we francuskim Narodowym Instytucie Badań Agronomicznych i Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont Ferrand. Zajmuje się głównie badaniem wpływu aktywności fizycznej na behawioralną i fizjologiczną kontrolę spożycia energii i apetytu u szczupłych i otyłych dzieci i młodzieży. Jego inne zainteresowania naukowe to: sprawność fizyczna, skład ciała i zdrowie metaboliczne wśród populacji pediatrycznych.

David Thivel jest członkiem Laboratorium AME2P Clermont-Ferrand(Adaptacje Metaboliczne do Ćwiczeń w Warunkach Fizjologicznych i Patologicznych) i jest szczególnie zaangażowany w grupę badawczą „Metabolizm Energetyczny”.