Caroline Braet

Caroline Braet

Article(s) published in the ECOG eBook:


 

Profesor na Wydziale Psychologii Rozwojowej, Personalnej i Socjalnej Na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii

Jej domeną badawczą oraz przedmiotem nauczania jest psychopatologia wieku rozwojowego. Pracuje także jako kierownik wielu różnych klinik. Otrzymała tytuł doktorski na Unwersytecie w Gandawie w 1993 roku, ze specjalnością w badaniach nad psychologicznymi aspektami dziecięcej otyłości. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych.